By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
cookie icon
Go back

50 millioner DKK til vækst og udviklingi Østdanmark

Energi- og fibernetkoncernen Andel og Sparekassen Sjælland-Fyn skyder hver 25 mio. DKK i et fælles investeringsselskab, der skal understøtte vækst og udvikling i Østdanmark. Spring Nordic er sekretariat for det nye investeringsselskab.

Impagt Invest Sjælland skal stimulere og hjælpe østdanske virksomheder og iværksættere med at realisere deres potentiale og vækstmuligheder. Med navnet ønsker de to ejere at signalere, at der er indgået en pagt, samt at investeringerne skal have gennemslagskraft og gøre en forskel.

Bæredygtige løsninger i fokus

Det er især virksomheder, der arbejder med bæredygtige løsninger inden for industri, miljø, energi og fødevarer, der er i fokus.

Ambitionen er at finde mulige vækstvirksomheder på et tidspunkt i deres udvikling, hvor de på den ene side har bevist deres forretningsmodel med et nationalt eller internationalt markedspotentiale, og på den anden side har brug for midler til at understøtte den videre vækst. Her tilbyder det nye investeringsselskab tålmodige og langsigtede investeringer, fortæller administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson:

”Vi har allesammen brug for langsigtet vækst og arbejdspladser for at sikre den regionale udvikling. Som en lokal forankret bank har vi et medansvar for, at det sker, så regionen bliver endnu mere attraktiv for både virksomheder, tilflyttere og dem, der allerede bor her”.

Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Andel, supplerer:

”Som andelsselskab har vi en særlig forpligtelse til at skabe værdi for andelshaverne og samfundet i øvrigt. Derfor er vores investering ikke bare en investering i en forretning, men i hele regionen”, fastslår han og tilføjer:

”Vi har screenet potentielle muligheder for investeringer i et stykke tid, og jeg forventer, at de første aftaler bliver etableret allerede i år”.

De gevinster, investeringerne kaster af sig, vil som udgangspunkt blive investeret igen i andre virksomheder.

Vitaminer til sunde virksomheder

Impagt Invest Sjælland vil have et særligt godt øje på virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, og som er et sted i deres udviklingspotentiale, hvor der er en stabil drift og et solidt fundament at vokse fra.

”Vores fokus er at hjælpe med at gøre sunde virksomheder større. Der er der, vi kan gøre en forskel”, konstaterer Lars Petersson.

Spring Nordic bliver sekretariat for Impagt Invest Sjælland. Spring Nordic har siden 1988 investeret og formidlet investeringer på i alt mere end to milliarder DKK.  Først under navnet CAT, siden under navnet CAPNOVA, som delvist investerede som en del af den statslige innovationsmiljøordning, og delvist via fonden CAT Invest Zealand (nu Fonden Spring Nordic). Siden januar 2019 under navnet Spring Nordic.

Læs mere om Impagt Invest Sjælland

Læs mere om Spring Nordics historie

You might like

Spring Nordic investerer i software bag automatiseret GDPR-håndtering
Spring Nordic og Impagt Invest Sjælland investerer i virtuel mødeplatform
Ny kapital skal sikre den globale forsvarsindustri og jægere adgang til miljørigtige emballageløsninger.