By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
cookie icon
Go back

Millioninvestering giver Roskilde-virksomheden Blue Chap ny flyvehøjde

I forsommeren 2021 investerede Spring Nordic og Impagt Invest Sjælland i Roskilde-virksomheden Blue Chap, der digitaliserer piloternes arbejdsgange i cockpittet – før, under og efter flyvning. Investeringen har givet Blue Chap en unik mulighed for at cementere sin markedsposition og short-cutte væksten på et tidspunkt, hvor den ellers konservative flyindustri er modnet til at tage skridtet mod øget digitalisering.

Man kunne godt tro, at en virksomhed, der leverer IT-systemer til flyindustrien, kunne have haft det svært under corona-pandemien. Men sådan forholder det sig ikke for Roskilde-virksomheden Blue Chap, der gennem de sidste syv år har optimeret og digitaliseret piloternes rapporteringer i cockpittet gennem app’en TailLog. Tværtimod har perioderne med indstillede flyvninger de sidste år givet flyselskaberne tid til at se på, hvordan de kan effektivisere og fremtidssikre deres selskaber gennem øget digitalisering.

’Flyindustrien er en meget konservativ branche bl.a. på grund af restriktiv lovgivning, og på digitaliseringsområdet er de langt bagefter andre brancher. Men branchen har de sidste 5-10 år fået øjnene op for mulighederne i en digital afvikling og dataudnyttelse, og derfor står rigtig mange flyselskaber lige nu på spring for at træde ind i en digital hverdag’ fortæller managing director i Blue Chap, Morten Gershøj Andersen.

For forbløffende mange flyselskaber foregår al registrering og datahåndtering under en flyvning stadig på papir, som printes forud for hver flyvning. Med TailLog på en iPad kan piloten nemt tilgå alle nødvendige data digitalt, samtidig med at den digitale afvikling og dataregistrering eliminerer menneskelige fejl såvel som behovet for back-office ressourcer til efterfølgende databehandling.

Samtidig giver den øgede digitalisering en helt ny mulighed for databearbejdning, som for mange flyselskaber er ukendt land. Og her ligger der for Blue Chap en vigtig opgave i at vejlede selskaberne i, hvordan de gennem arbejdet med data kan optimere og reducere omkostningerne forbundet med deres flyvninger.

’Den data vi opsamler i TailLog kan bearbejdes på et utal af måder. Et eksempel på dette kunne være flyselskabernes mulighed for at lave brændstofberegninger, som gennem digitaliseringen kan fuldautomatiseres. Det giver selskaberne en helt ny indsigt i, hvordan de kan reducere deres brændstofforbrug til gavn for både selskabernes økonomi og en fremtidig mere bæredygtig flyvning’ afslutter Morten Gershøj Andersen.

Kloge penge skaber vækst og arbejdspladser

Spring Nordic og Impagt Invest Sjælland investerede et millionbeløb i Blue Chap i forsommeren 2021, og der er udover den indledende investering, lagt op til yderligere kapitaltilførsel over de næste år, hvis det skulle ønskes.

’Da vi blev præsenteret for Blue Chap, som investeringscase, var vækstpotentialet meget tydeligt. Udover at have en profil, der matcher vores fokus på at investere i digitalisering og grøn omstilling, så har Blue Chap formået at ramme en niche i flyindustrien, hvor mindre flyselskaber higer efter digitalisering. Hidtil har de af økonomiske årsager ikke kunne tage skridtet, men det kan de nu med TailLog, som er et mere prisvenligt system. Vi tror, der kommer til at ske et digitalt kvantespring i flybranchen over de næste 10-15 år, og der kommer Blue Chap til at være med i forreste række’ fortæller CEO i Spring Nordic, Troels Gert Nielsen.

Investeringen i Roskilde-virksomheden er dog ikke udelukkende kroner og ører. For både Blue Chap og investorerne har det nemlig været vigtigt, at det er kloge penge, der tilføres virksomheden.

’For os er det vigtigt, at vi, udover en økonomisk indsprøjtning, også tilfører virksomheden professionel sparring, viden og netværk. Derfor følger vi de virksomheder vi investerer i tæt, så vi løbende kan bidrage til en stærk forretningsudvikling’ afslutter Troels Gert Nielsen.

Investeringen i Blue Chap har over de seneste måneder ledt til otte nyansættelser – tre salgs- og udviklingsressourcer i Roskilde og yderligere fem medarbejdere i udviklingsteamet i Indien. Managing director Morten Gershøj Andersen forventer at ansætte yderligere 5-6 medarbejdere over de næste to år.

Om Blue Chap

Blue Chap leverer mobile IT-løsninger til flyselskaber over hele verden. Vi gør omstændige, manuelle processer digitale og letter de administrative arbejdsgange forbundet med flyvninger. Gennem app’en TailLog sikrer vi nem adgang til data for piloten, eliminerer menneskelige fejl, fjerner behovet for back-office ressourcer og skaber en unik platform til generel databearbejdning.

Om Spring Nordic

I Fonden Spring Nordic hjælper vi innovative virksomheder til vækst og udvikling. Vi investerer enten selv gennem Fonden Spring Nordic – eller via investeringsselskabet Impagt Invest Sjælland A/S, som er ejet af Andel A.m.b.a. og Sparekassen Sjælland-Fyn. Fokus er på teknologibaserede, bæredygtige virksomheder, primært inden for cleantech, hard- og software, energi, industri og fødevarer.

You might like

Impagt Invest Sjælland investerer i højspænding, der skal hjælpe grøn omstilling
Spring Nordics porteføljeselskab Norlase i Jyllands-Posten
Spring Nordics porteføljeselskab PlastPack Defence ApS i Børsen