By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
cookie icon
Go back

Spring Nordic investerer i software bag automatiseret GDPR-håndtering

Spring Nordic investerer 3.5 mill. kr. i den danske SaaS-virksomhed Safe Online, der tilbyder små og mellemstore virksomheder såvel som privatpersoner nem og automatisk identificering og håndtering af persondata. Investeringen fra Spring Nordic skal fortrinsvis bruges på international ekspansion gennem tilførsel af ekstra salgsressourcer.

For langt de fleste små og mellemstore virksomheder er det både kompliceret, tidskrævende og manuelt tungt at håndtere processerne i forbindelse med GDPR-lovgivningen. Derfor er håndtering af persondata ofte en blind vinkel for virksomhederne, der i en travl hverdag mangler overblik eller helt undlader at håndtere de personoplysninger, som flyder på tværs af virksomheden. 


Nem håndtering af persondata

For virksomheden Safe Online skal korrekt håndtering af den nuværende GDPR-lovgivning være en både nem og integreret del af virksomhedernes dagligdag. Og til forskel for konkurrerende produkter, så fokuserer Safe Online på mere end blot korrekte GDPR-procedurer. 

Via avanceret kunstig intelligens, maskinlæring og Zero knowledge-teknologi kan Safe Onlines SaaS-løsninger både scanne og identificere filer og e-mails, der indeholder personfølsomme data, ligesom der leveres en nem og sikker måde for virksomheden at sende og modtage persondata via e-mail.

’Øget digitalisering er en essentiel del af den fremtid vi ser ind i, og dermed følger naturligt også bekymringen for, hvordan persondata håndteres sikkert fremadrettet. Med Safe Onlines SaaS-løsninger kan små og mellemstore virksomheder få den nødvendige hjælp til leve op til deres digitale ansvar’ fortæller investment manager i Spring Nordic, Søren Svanebjerg.

Styrkelse af den digitale tillid

Fra forbrugerens synsvinkel er der også hjælp at hente hos Safe Online. Via app’en ’PrivacyWallet’, der gratis kan downloades via AppStore og GooglePlay, kan du nemt få overblik over, hvilke virksomheder, der har modtaget dine personlige data. Ydermere kan du via app’en søge indsigt i disse data, ligesom du kan anmode om at blive slettet i henhold til Persondataloven.

”Safe Online har også for forbrugerne gjort det nemt fra ét samlet sted at styre, hvor længe og af 

hvem data opbevares. Den form for transparens tror vi er helt afgørende for, at vi kan bevare tilliden til den digitale udvikling i fremtiden’ fortsætter Søren Svanebjerg.

Investering i teknologisk nybrud

I USA og EU alene er der pt. knap 52 millioner mindre virksomheder, som skal leve op til GDPR-lovgivning. Samtidig vurderes det, at markedet for softwareløsninger til beskyttelse og håndtering af personfølsomme data vil stige fra 1.7 mia USD til 18 mia USD i 2028.

’I Spring Nordic ser vi en åbenlys investeringscase i Safe Online, der med et etableret kundegrundlag i Danmark, står foran et internationalt gennembrud. Den automatisering og det overblik som Safe Onlines løsninger giver små og mellemstore virksomheder er et decideret nybrud i håndteringen af persondata, og noget som vi i Spring Nordic tror har et kæmpe, internationalt potentiale’ afslutter investment manager, Søren Svanebjerg.

Safe Online blev stiftet i 2017 af Sebastian Allerelli m.fl. I den samlede kapitalrejsning på godt 1,5 MEUR deltager ud over Spring Nordic bl.a. DreistStorgaard Advokater, Sparekassen Sjælland-Fyn, Gregers Kronborg og Arnth Nielsen Advise.

You might like

Impagt Invest Sjælland investerer i højspænding, der skal hjælpe grøn omstilling
Spring Nordics porteføljeselskab Norlase i Jyllands-Posten
Spring Nordics porteføljeselskab PlastPack Defence ApS i Børsen