By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
cookie icon
Go back

Ucomposites gør vindmølleindustrien mere bæredygtig

Vindmøllevinger laves af glasfiber, som giver forurenende restaffald. Men Spring Nordics porteføljevirksomhed Ucomposites har en løsning, som gavner både miljø og samtidig giver en prismæssig fordel.

Vindmølleindstrien har en udfordring. For når restaffald fra vindmøllevinger graves ned i jorden, nedbrydes det ekstremt langsomt – ofte over hundredvis af år. Men løsningen findes på Møn.

Virksomheden Ucomposites på Bogø genanvender restaffald fra vindmøllevinger og omdanner pt. omkring 5.000 ton glasfiberaffald om året. Restaffaldet omdannes blandt andet til glasfiberuld, der primært anvendes i den tyske bilindustri.

Det er der ingen andre, der gør. I hele verden faktisk. Så fra Bogø er udsynet internationalt.

Fra affaldsprodukt til råvare

Ucomposites omdanner restaffald fra vindmøllevinger i forskellige processer. Glasmåtterne klippes i stykker og køres gennem en valse, hvor produktet ”flås” fra hinanden. Det færdige, omdannede produkt, hvoraf noget af det ligner store uldtotter og andet ligner glimmer til juletræet, bruges hhv. i bilindustrien til blandt andet isolering i motorrum eller til at styrke fx glasfiber i byggeindustrien.

Besparelse i CO2 og i pris

Ucomposites’ produkt giver både en miljømæssig og en prismæssig fordel for alle parter i forhold at skulle anskaffe ”jomfruelig” glasfiber.

Blandt andet fordi, at når Ucomposites omdanner et ton glasfiber, bruges der 60 kwt, men når der lavet et nyt, jomfrueligt ton glasfiber, så bruges der 8055 kwt.

Næste skridt for Ucomposites er at komme ind på det amerikanske marked, hvor der både er en stor vindmølleindustri, glasfiberindustri og bilindustri.

I et indslag i TV2s serie Grøn Omstilling besøger de Ucomposites, hvor seerne får et indblik i både forretningskoncept og produktion.

Se TV2-indslaget her.

You might like

Impagt Invest Sjælland investerer i højspænding, der skal hjælpe grøn omstilling
Spring Nordics porteføljeselskab Norlase i Jyllands-Posten
Spring Nordics porteføljeselskab PlastPack Defence ApS i Børsen